Home » Kỹ Năng Marketing

Dịch vụ quảng cáo Google Adword

Dịch vụ quảng cáo Google Adword có lẽ là từ khóa được tìm kiếm nhiều từ các cá nhân cũng như doanh nghiệp muốn quảng bá sản phẩm, dịch vụ,… đến người dùng, và nó đã mang lại…

Read More »

Muốn là người lãnh đạo, quản lý tốt, cần có các kỹ năng mềm nào

Muốn là người lãnh đạo, quản lý tốt, cần có các kỹ năng mềm nào.Nếu các đặc tính của nhà lãnh đạo tốt, chúng sẽ tạo ra tinh thần đồng đội cho tất cả mọi người. Ngược lại,…

Read More »

Kỹ năng mềm giúp bạn thành công trong kinh doanh và bán hàng

Kỹ năng mềm giúp bạn thành công trong kinh doanh và bán hàng.Theo Robert Kiyosaki , 3 chữ K để bạn giàu có đó là : KIẾN THỨC KINH NGHIỆM KHOẢN TIỀN DƯ DỒI DÀO Tuy nhiên, còn 1 chữ…

Read More »

Kỹ năng giúp bạn thành công trong bán hàng quần áo, mỹ phẩm

Kỹ năng giúp bạn thành công trong bán hàng quần áo, mỹ phẩm.Bạn muốn bán một món hàng nào đó, làm thế nào để khách hàng tiếp tục mua các món hàng khác của bạn? Những câu chuyện bán…

Read More »

Các kỹ năng cần có khi giao tiếp với khách hàng

Những hình thức của yếu tố ngoài ngôn ngữ trong giao tiếp chủ yếu bao gồm: Thái độ và tư thế, ra hiệu bằng tay, tầm nhìn, nét mặt và vị trí, cự ly giữa hai bên..v..v. Những…

Read More »